การรื้อถอนความเชื่อมั่นในตนเอง

การรื้อถอนความเชื่อมั่นในตนเอง

  • สำหรับบางคนการฝึกความมั่นใจในตัวเองถือเป็นสิ่งเชิงลบที่มีความหมายเชิงลบบางอย่าง
  • ลองตรวจสอบผู้ที่นี่และรื้อถอนพวกเขาตาม
  • คนทั้งสองมีความมั่นใจในตนเองหรือพวกเขาไม่ได้

เลขที่

ถูกต้องมากขึ้นโดยปกติแล้วจะแสดงให้เห็นถึงระดับความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งหรือไม่ทำ

มีผู้คนจำนวนมากที่มีความมั่นใจในตัวเองมาก แต่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมโดยรอบ (ครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงาน) เพื่อปราบปรามและซ่อนสิ่งนั้น

การฝึกอบรมความมั่นใจในตัวเองสามารถช่วยในการลบบล็อกเหล่านั้นและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคคลที่อยู่ภายใน

แน่นอนว่ามีผู้คนที่มีระดับความนับถือตนเองและความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่ำ การฝึกอบรมสามารถช่วยในการขยายและเพิ่มระดับต่ำเหล่านี้ – ระดับที่อาจเป็นอุปสรรคต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาในแง่ของการประกอบอาชีพและความสัมพันธ์ ฯลฯ

การเพิ่มความมั่นใจในตนเองหมายความว่าคนหยิ่งยิ่งขึ้น

เรื่องไร้สาระ

ความมั่นใจในตนเองและความเย่อหยิ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง บางคนที่เงียบสงบและเงียบสงบที่สุด / ประนีประนอมรอบเป็นผู้ที่มีระดับสูงสุดของความมั่นใจในตนเอง

ในความเป็นจริงการฝึกความมั่นใจในตัวเองมักจะเอาความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าต้องมองเห็นและ “ดัง” เสมอเพื่อแสดงว่าคุณมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม ความมั่นใจในตนเองหมายความว่าคุณมีความสามารถในการนั่งฟังมุมมองอื่น ๆ และทบทวนพวกเขาโดยไม่รู้สึกถูกคุกคาม

นอกจากนี้การมีความมั่นใจในตัวเองไม่ได้หมายความว่า “grandstanding” หรือผูกขาดการสนทนาทุกครั้ง มันจะไม่เกิดขึ้น

การฝึกความมั่นใจในตัวเองเป็นหน่อของปรัชญา Hippy

การฝึกอบรมความมั่นใจในตัวเองมีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายศตวรรษมาแล้ว

ตัวอย่างเช่นการฝึกอบรมโรงเรียนนายทหารจำนวนมาก (และ) ขึ้นอยู่กับการเพิ่มความมั่นใจในนักเรียนนายร้อยเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าได้

มันถูกต้องว่าเทคนิคมีการพัฒนาตลอดเวลาและรอบกลางศตวรรษที่ 20 มีการขยายตัวมากในด้านวิทยาศาสตร์จิตวิทยาและพยายามที่จะพัฒนาบุคคลภายใน อย่างไรก็ตามแม้พัฒนาการเหล่านี้จะมีขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ และนำมาประยุกต์ใช้

เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ “การเคลื่อนไหวของ Hippy” ในทศวรรษที่ 1960

การขาดความมั่นใจในตนเองสะท้อนถึงความสามารถที่แท้จริงของคุณ

ไม่มีมันไม่ได้อย่างแน่นอน

หลายคนต้องกดดันตลอดชีวิตความกดดันที่บ่อยครั้ง (บางครั้งอาจบังเอิญ) ทำให้เราต้องระงับหรือประณามความสามารถที่แท้จริงของเรา

ทำไม?

สาเหตุอาจแตกต่างกันไป:

พ่อแม่บางคนกังวลเกี่ยวกับ “โลกที่โหดร้าย” ออกไปที่นั่นและพยายามที่จะจัดการกับความคาดหวังของลูกน้อยลง แม้ว่าจะมีเจตนาดีและพยายามที่จะป้องกันพวกเขาจากความผิดหวังในภายหลังนี้อาจทำให้เยาวชนอายุน้อยกว่าขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
ผู้บังคับบัญชาบางคนอาจกลัวศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของ “พุ่งพรวด” และเห็นว่าเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต พวกเขาสามารถลบล้างกิจกรรมของแต่ละคนเพื่อปกป้องตำแหน่งของตัวเองและทำลายความเชื่อมั่นในตนเองของบุคคลในกระบวนการนี้
บางวัฒนธรรมกีดกัน “แสดงออก” หรือแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จมากเกินไป แรงกดดันเหล่านี้อาจทำให้ความมั่นใจในตัวเองถูกระงับเนื่องจากกลัวว่าจะ “โดดเด่น”
นี่เป็นเพียงภาพประกอบบางประการเกี่ยวกับการลดความมั่นใจในตัวเองในการพัฒนาและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับความสามารถที่แท้จริงของบุคคล
คุณไม่สามารถวัดความสำเร็จของการฝึกความมั่นใจในตนเองได้